0 ITEM ADDED      CHECK OUT 0.00  
 
Contact Us

ติดต่อ
บริษัท แอลซีเอส ทูลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

250/112 ซอยเจริญนคร 34 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546126221

โทร. 02-8624835 - 8 (4 สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์. 02-8624839

Email : lcs_07@yahoo.co.th

Line : 0879196651

Facebook : https://www.facebook.com/limchareonjewelrysupply


บริการหลังการขาย 
*สินค้า Microscope มีบริการล้างกล้องฟรี 1 ปี 2 ครั้ง

เงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนหรือเคลมสินค้า 
กรณีที่เปลี่ยนคืนหรือเคลมสินค้านั้น สินค้านั้นต้องเกิดความเสียหายในการผลิตเท่านั้น
เช่น ซื้อมาแล้วใช้ ไม่ได้ ไฟไม่ เข้า ฯลฯ โดยไม่ใช่เกิดจากการใช้งานของช่าง (ในบางกรณี)
Messages

Name :
Email : *
Tel  : *
Messages :
 
 
CONTACT
 CONTACT US
 JOIN US ON FACEBOOK
 CALL 02-862-4835-9

 
×